Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Podujatia


ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - dielňa

Iné 

01. 05. 2019 o 08:00

12946_msks_logo.jpgMsKS v Sabinove v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS.

Viac
PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV KNIŽNICE

Iné 

23. 05. 2019 o 10:00

12718_pasovanie.jpgSlávnostné odovzdávanie čitateľských preukazov žiakom ZŠ Komenského 1/A.

Viac
PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV KNIŽNICE

Iné 

24. 05. 2019 o 10:00

12719_pasovanie.jpgSlávnostné odovzdávanie čitateľských preukazov žiakom ZŠ Komenského 1/B.


Viac
SILNÉ REČI

Zábava 

24. 05. 2019 o 19:00

12,00 €

12695_silne_reci_sabinov.jpgZnáme tváre z telky, neznáme historky z ich životov a najlepšia stand-up comedy show už aj u Vás! Vstupné 12 €. Kinosála MsKS.

Viac
STARÉ GRÉCKE BÁJE A POVESTI

Iné 

27. 05. 2019 o 10:00

12720_grecke_baje.jpgGrécka mytológia podľa knihy E. Petišku. Realizované pre ÚVV v Sabinove.

Viac
DEŇ DETÍ V KNIŽNICI

Zábava 

31. 05. 2019 o 08:00

12721_deti_kniznica.jpgPríďte si preveriť svoju šikovnosť, bystrosť a kreativitu pri zábavných a tvorivých úlohách. Podujatie pre škôlkarov s mamičkami a deti I. stupňa ZŠ bude prebiehať počas celého dňa. Mestská knižnica. Vstup voľný.

Viac
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE JANKA A DANKA NA MOTÍVY ROZPRÁVKY M. ĎURÍČKOVEJ

Divadlo 

31. 05. 2019 o 10:15

12949_danka_a_janka.jpgČinoherná rozprávka s pesničkami, v ktorej účinkujú profesionálni herci. O 9.00 h pre MŠ, o 10.15 h pre verejnosť – vstup voľný, rezervácia vstupeniek v MsKS. Kinosála MsKS.


Viac
CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM

Zábava 

01. 06. 2019 o 15:00

12948_rozpravkovy_les.jpgMestské kultúrne stredisko vás milé deti, rodičia, pozýva na Cestu rozprávkovým lesom. Čakajú na vás stanovištia s rozprávkovými postavičkami a sladká odmena za splnenie úloh. Od 15.00 do 18.00 h. Lesopark Šanec.


Viac
„V NAŠEJ CHIŽI“

Hudba 

02. 06. 2019 o 15:30

5,00 €

12953_v_nasej_chizi.jpgPremiérový program DFS Sabiník k 30. výročiu vzniku. Hosť programu: DFS Pridaňčatá (Víťaz). O 15.30 h a 18.00 h. Vstupné 5,00 €. Kinosála MsKS.


Viac
NENÁSYTNÁ HÚSENIČKA

Iné 

04. 06. 2019 o 10:00

12722_nenasytna_husenicka.jpgInteraktívne podujatie pre deti MŠ Ražňany. Mestská knižnica.

Viac

Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)