Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Podujatia


ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - stánok kino

Iné 

12. 11. 2018 o 08:00

12553_msks_logo.jpgMsKS v Sabinove v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS.

Viac
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Iné 

14. 11. 2018 o 06:44

12554_znak.pngMesto Sabinov v súlade s ustanoveniami § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na funkciu: riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Sabinove.Viac
ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA

Výstava 

14. 11. 2018 o 10:00

12537_styri_rocne_obdobia.jpgOtvorenie výstavy žiackych prác pri príležitosti 70. výročia založenia Spojenej školy, SNP č. 15, Sabinov. Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100. Vstup voľný.

Viac
DANKA, JANKA A CENCÚLIK

Zážitk. čítanie 

16. 11. 2018 o 09:00

12512_danka.jpgZážitkové čítanie z knihy M. Ďuríčkovej pre žiakov ZŠ Hermanovce. Mestská knižnica.

Viac
KORZO KLUB

Tvorivá dielňa 

21. 11. 2018 o 15:00

1,00 €

12548_gula1.jpgTvorivá dielňa pre verejnosť. Na TD je potrebné sa prihlásiť do 16.11.2018 na t.č. 0911949678. Vstupné 1,00 €. Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100, Sabinov.

Viac
PORTRÉTY

Hudba 

22. 11. 2018 o 17:00

12549_hudba.jpgKoncert súčasnej hudby a hudby 20. storočia v podaní žiakov a učiteľov ZUŠ Sabinov. Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100, Sabinov. Vstup voľný.

Viac
PREBIJEM SA! ŠTEFÁNIK MUŽ ŽELEZNEJ VÔLE

Beseda 

23. 11. 2018 o 17:00

12513_prebijem_sa_stefanik_muz_zeleznej_vole.jpgBeseda so spisovateľom Jozefom Banášom spojená s predstavením jeho najnovšej knihy. Mestská knižnica. Vstup voľný.


Viac
O PYŠNEJ NOČNEJ KOŠIEĽKE

Iné 

27. 11. 2018 o 09:45

12525_o_psickovi_a_macicke.jpgNávšteva knižnice spojená s čítaním z knihy J. Čapka pre deti MŠ Hubošovce.

Viac
INŠPIRIKY ENTENTIKY - PLSTENIE S DUCHOM VIANOC

Tvorivá dielňa 

01. 12. 2018 o 15:00

5,00 €

12550_gula2.jpgTvorivá dielňa pre verejnosť, na ktorej si vyrobíme svietnik mokrou technikou plstenia so zapracovaním háčkovanej čipky a vianočnú guľu suchou technikou. Na TD je potrebné sa prihlásiť na tel. čísle 0911949678 do 26.11.2018, počet účastníkov je obmedzený. Poplatok je 5,00 €. Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100, Sabinov.

Viac
ZDOBÍME VIANOČNÝ STROMČEK

Iné 

03. 12. 2018 o 10:00

12526_stromcek.jpgPodujatie spojené s vianočnými rozprávkami pre deti MŠ Severná. Mestská knižnica.

Viac

Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)