Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

O nás

 


Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Ul. Janka Borodáča 18, 083 01  Sabinov


Mestské kultúrne stredisko v Sabinove je účelovým kultúrno-výchovným zariadením, ktoré napomáha rozvoju kultúry, spoločenského, športového a rekreačného života na území mesta na základe potrieb a záujmov občanov. Poslaním MsKS je sústredená kultúrno-výchovná práca pri uspokojovaní a napĺňaní kultúrnych, vzdelávacích, záujmových, spoločenských a športovo-rekreačných potrieb obyvateľov mesta.


MsKS je koordinátorom kultúrno-spoločenských podujatí v meste. Je udržiavateľom folklórnych tradícií regiónu a zároveň ich rozvíja prostredníctvom činnosti folklórnych zoskupení, vystúpení a prehliadok. Reprezentuje Sabinov a kultúru regiónu v zahraničí, predovšetkým v partnerskom meste Siedlce (PL), Kenderes (MR), Soběslav (ČR) a Čubuk (TR) ale aj po celom svete účasťou na medzinárodných folklórnych festivaloch.


Udržiava a podporuje ochotnícku divadelnú tradíciu v meste a tradíciu dychovej hudby, kurzovú činnosť, tanečné aktivity a zdravotné cvičenia. Organizuje výtvarný život v meste, pripravuje výstavy profesionálov i amatérov, organizuje tvorivé výtvarné dielne, spravuje pamätnú sieň filmu Obchod na korze a od roku 2012 prevádzkuje Múzeum bašta. Zabezpečuje pre obyvateľov mesta, ale aj návštevníkov možnosť športovo rekreačného vyžitia v Športovom areáli.


MsKS plní úlohy a vyvíja činnosť v týchto oblastiach:

- Mimoškolská výchova a vzdelávanie

- Kultúrno-spoločenský život

- Kultúrne a informačné služby

- Záujmovo-umelecká činnosť

- Práca s deťmi a mládežou
Galéria: