Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

O nás

 

Kultúrne a informačné centrum Na korze

Námestie slobody č. 62, 083 01 Sabinov


- stála expozícia Oscarového filmu Obchod na korze

- informačné centrum, prístup na internet

- informačné a propagačné materiály a suveníry

- predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia


Otváracie hodiny:

PONDELOK    8.00 h - 16.00 h
UTOROK       8.30 h - 16.30 h
STREDA            9.00 h - 17.00 h
ŠTVRTOK    8.30 h - 16.30 h
PIATOK            8.00 h - 16.00 h

V čase od 12.00 h do 13.00 h je, podľa návštevnosti, pol hodinová obedňajšia prestávka.


Zodpovedný pracovník:   Iveta Glazunová
Tel. kontakt:   +421911949678
E-mail:   kic@kulturnestredisko.sk


Pri vstupe do priestorov Kultúrneho a informačného centra Na korze je potrebné dodržiavať prísne hygienické opatrenia, ako prekrytie úst a nosa rúškom, dezinfekcia rúk a limitovaný počet návštevníkov. Všetky tieto opatrenia budú v platnosti do odvolania.

 

Kultúrne centrum – koncertná sála

Námestie slobody č. 100, 083 01 Sabinov


- koncertná sála (tvorivé dielne, koncerty, prednášky)

- výstavný priestor (výstavy)


V prípade záujmu o prehliadku nás kontaktujte na telefónnom čísle +421911949678.


Pri vstupe do priestorov Kultúrneho centra Na korze je potrebné dodržiavať prísne hygienické opatrenia, ako prekrytie úst a nosa rúškom, dezinfekcia rúk a limitovaný počet návštevníkov. Všetky tieto opatrenia budú v platnosti do odvolania.

 

Zodpovedný pracovník:   Iveta Glazunová

Tel.kontakt:   +421911949678                                                                   E-mail:   kic@kulturnestredisko.sk

 

Vstupné: 0,50 €/osoba


Galéria: