Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

OBOZNÁMENIE A SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

 

00. 00. 0000

Oboznámenie a súhlas dotknutej osoby  v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.