Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

OBOZNÁMENIE A SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

 

00. 00. 0000

Oboznámenie a súhlas dotknutej osoby  -  s informáciami podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.