Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Real Street

 

Vedúca súboru: Martina Hrabčáková, tel. 0908 043 242
                      
Organizačná vedúca: Mgr Janette Rákošová

MsKS v Sabinove
Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov
zut@kulturnestredisko.sk
Kontakt: ++421 51 4521 251, 0903 430 554

Klub hiphopového a moderného tanca pracuje od roku 2004. Nácviky sa konajú denne v priestoroch MsKS. Od septembra 2005 ho vedie Martina Bodnárová. Real Street je vyhľadávaným kolektívom pre mladých. Pre veľký záujem aj tento kolektív má svoju prípravku, kde si vychováva nových členov pre svoju základňu.
23. júna 2006 sa konala s úspechom 1. premiéra celovečerného programu s názvom Večer moderného tanca. A takto rok čo rok, táto skupina prichystá vždy zaujímavý gala večer ,kde vystupujú rôzni hostia ,ako napr. KAmikadze crew Košice , A.J. BAnd, Mažoretky - Tedasky, Stanka Dolinská -gymnastka, Radko Ondričko -kulturista, Makuka, atď... , .Dlhoročne spolupracujú s KAmIKADZE crew Košice. Zároveň sa zúčastňujú rôznych súťaží,prehliadok, workshop-ov a sústredení. :) ♥♥♥
V roku 2019 oslávili 15. výročie svojím premiérovým programom, ktorý mal veľký úspech.
Veľký podiel na príprave tanečníkov majú aj bývalá trénerka Terézia Mullerová a terajšia trénerka Lívia Kvašňáková.

Galéria: