Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Zákazky § 9 ods. 9

 

Zákazky na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác zadávané postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Názov zákazky:"Ozvučovacie a osvetľovacie služby, pódium a prestrešenie pódia“

 

Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákazka zverejnená dňa: 13.2.2015
Zverejnila: Mgr. Lucia Mihoková


Viac
Názov zákazky: „Nákup pohonných hmôt pre Mestské kultúrne stredisko v Sabinove a športový areál"

 

Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákazka zverejnená dňa: 29.12.2014
Zverejnila: Mgr. Lucia Mihoková


Viac
Názov zákazky: „Redakčné a grafické spracovanie, tlač a distribúcia mesačníka Spravodajca mesta Sabinov"

 

Zákazka na dodanie prác zadávaná postupom podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákazka zverejnená dňa: 09.12.2014
Zverejnila: Mgr. Lucia Mihoková


Viac
Názov zákazky:"Rozšírenie východových dverí miestnosti pre rolbu“ - Športový areál /zimný štadión/ - havarijný stav, mimoriadna udalosť

 

Zákazka na dodanie prác zadávaná postupom podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákazka zverejnená dňa: 12.09.2014
Zverejnila: Mgr. Lucia Mihoková


Viac
Názov zákazky: „Dodávka a montáž kompenzačného rozvádzača pre Mestské kultúrne stredisko v Sabinove"

 

Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákazka zverejnená dňa: 04.06.2014
Zverejnila: Mgr. Lucia Mihoková


Viac
Názov zákazky:"Odstránenie závad zistenych pri revízii elektrických zariadení a bleskozvodu"

 

Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákazka zverejnená dňa: 12.05.2014
Zverejnila: Mgr. Lucia Mihoková


Viac
Názov zákazky: „Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov"

 

Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákazka zverejnená dňa: 09.05.2014
Zverejnila: Mgr. Lucia Mihoková


Viac
Názov zákazky: „Čistiace prostriedky“

 

Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákazka zverejnená dňa: 05.02.2014
Zverejnila: Mgr. Lucia Mihoková


Viac
Názov zákazky: „Kancelárske potreby“

 

Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákazka zverejnená dňa: 05.02.2014
Zverejnila: Mgr. Lucia Mihoková


Viac
Oprava spŕch - Športový areál / tribúna / - havarijný stav

 

Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákazka zverejnená dňa: 22.01.2014
Zverejnila: Mgr. Lucia Mihoková


Viac