Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Zákazky s nízkou hodnotou

 

Zákazky na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác zadávané postupom podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov zákazky: Výroba a montáž atypického zariadenia do mestskej knižnice

 

04.06.2021. 14:51

Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákazka zverejnená dňa: 04.06.2021
Zverejnila: Zuzana Hudáčová


Viac
Názov zákazky: Modernizácia interiéru mestskej knižnice

 

19.05.2021. 09:00

Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákazka zverejnená dňa: 19.05.2021
Zverejnila: Zuzana Hudáčová


Viac
Názov zákazky: Obstaranie interiérového vybavenia pre mestskú knižnicu

 

06. 05. 2021

Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákazka zverejnená dňa: 06.05.2021
Zverejnila: Zuzana Hudáčová


Viac
Názov zákazky: 3D systém pre Kino Torysa vrátane výmeny plátna

 

09. 08. 2019

Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákazka zverejnená dňa: 09.08.2019
Zverejnila: Zuzana Hudáčová


Viac