Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Zákazky s nízkou hodnotou

 

Zákazky na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác zadávané postupom podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov zákazky: 3D systém pre Kino Torysa vrátane výmeny plátna

 

09. 08. 2019

Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákazka zverejnená dňa: 09.08.2019
Zverejnila: Zuzana Hudáčová


Viac