Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Divadelný súbor - Sabinovská ochotnícka scéna

 

Organizačná vedúca: Mgr. Janette Rákošová

MsKS v Sabinove
Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov
zut@kulturnestredisko.sk
Kontakt: ++421 51 4521 251, 0903 430 554

Divadelný súbor v Sabinove vznikol v marci v roku 2004. Na podnet dlhoročnej a zanietenej divadelníčky Mgr. Evy Arvayovej, ktorá oslovila režiséra Vlada Benka z Popradu, aby urobil réžiu divadelnej hry JEPPE Z VŔŠKU. Premiéra divadelnej hry bola 8.6.2004 na Dňoch Sabinova, kde mala veľký úspech. Repríza sa uskutočnila 27.6. 2005. S touto hrou účinkovali ešte v Lipanoch, v Prešove a zúčastnili sa Krajskej scénickej žatvy v Levoči 19.4.2005, kde dostali diplom za účasť a Juraj Navrátil - hlavná postava (Jeppe) získal diplom za herecký výkon.

Doterajšie premiéry divadelného súboru SOS:


2004 Jeppe z vŕšku

réžia: Vlado Benko

autor: Ludwig Holberg


2006 OBCHOD NA KORZE

autor: Ladislav Grosman, Alta Vášová

réžia: Peter Cibula


2008 1+ 1 = 3

autor: Ray Cooney preklad Alexandra Ruppeldtová

réžia: Peter Cibula


2009 Charleyho teta

autor: Thomas Brandon

réžia: Peter Cibula


2009 O statočnom valachovi alebo nie o princoch dievky snia

autor: Pavol Dobšinský

réžia: Peter Cibula


2010 Inkognito

autor: Ján Palárik

réžia: Peter Cibula


2011 Ženský zákon

autor: Jozef Gregor Tajovský

réžia: Jitka Krišková


2012 Skrotenie zlej ženy

autor: William Shakespeare

réžia: Vlado Benko


2014 Oklamaný manžel

autor: B.P.Moliére

réžia: Mgr. Eva Arvayová


2015 Sluha dvoch pánov

autor: Carlo Goldoni

réžia: Mgr. Miloslav Cimbala


2016 Tri letušky v Paríži

autor: Marc Camoletti

réžia: Mgr. Miloslav Cimbala


2018 Všetko je dobre tak

autor: Eduard Rovner

réžia: Mgr. Miloslav Cimbala


2023 Natierač

autor: Donald Churchill

réžia: Mgr. Miloslav Cimbala


Galéria: