Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Informačné centrum

 

Pracovníčky informačného centra poskytujú návštevníkom aj obyvateľom nášho mesta potrebné informácie o meste, organizáciách, firmách, inštitúciách, zariadeniach, kultúrnych a športových podujatiach, ako aj o možnostiach využitia voľného času, ktoré naše mesto a jeho okolie ponúka. Návštevníci majú k dispozícii rôzne informačné materiály o meste a jeho blízkom okolí.
Dozvedia sa základné informácie o histórii mesta, pri makete Sabinova zo 16. storočia, historických a kultúrnych pamiatkach mesta a jeho okolia, turistických trasách, ubytovacích, stravovacích, zdravotníckych a relaxačných zariadeniach (masáže, fitnes, kúpalisko, krytý bazén, ihriská, klzisko a pod.), kultúrnych a športových aktivitách, vlakových a autobusových spojoch a pod. V neposlednom rade majú možnosť zakúpiť si informačný bulletin o meste, mapy, pohľadnice, fotografie mesta a okolia, knihy o Sabinove, Prešove, magnetky, upomienkové predmety.  V prípade potreby je v KIC k dispozícii aj wifi pripojenie. Novinkou je zriadenie obchodíka s ručne vyrábanými darčekovým predmetmi. Výrobkami do neho prispievajú miestni zruční remeselníci a umelci.

Galéria: