Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Služby

 

Kontakt:  0910 885 881  
Email: manazer@kulturnestredisko.sk
Tel. : 0910 885 881 +421 51 4521 251

- prevádzkovanie mestského rozhlasu
- prenájom priestorov na spoločenské akcie, stužkové slávnosti, plesy, svadby,                   schôdze, konferencie
- prenájom kinosály
- požičiavanie ľudových krojov
- plagátová služba

Galéria: