Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Cenník poplatkov

 

ČITATEĽSKÉ  POPLATKY

deti do 15 rokov                         1,50 €
študenti, dôchodcovia, ZŤP        2,00 €
dospelí                                       3,50 €


UPOMIENKY

1. upomienka / neposiela sa /     0,70 €
2. upomienka / neposiela sa /     1,50 €
3. upomienka                              2,50 €
4. upomienka                              3,50 €
5. upomienka                              5,00 €


INÉ  POPLATKY

strata čitateľského preukazu       0,50 €
poškodenie čiarového kódu         0,50 €
poškodenie dokumentu               2,00 €
rezervácia (cena je za 1 dokument)       0,50 €
odloženie dokumentu z poličky    0,20 €
MVS / dokument                           3,00 €
nenahlásenie zmeny bydliska      0,50 €
(platí to v prípade nutnosti zisťovania zmeny bydliska knižnicou)


Cenník je platný od 1.10.2020.