Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Cenník poplatkov

 

ČITATEĽSKÉ  POPLATKY

deti do 15 rokov                                                2,50 €
dôchodcovia, invalidní dôchodcovia, ZŤP           2,50 €
študenti                                                            3,00 €
dospelí                                                              5,00 €
jednorázova služba                                          1,00 €

UPOMIENKY

1. upomienka / neposiela sa /                       1,00 €
2. upomienka / neposiela sa /                       2,50 €
3. upomienka                                                3,50 €
4. upomienka                                                5,00 €
5. upomienka                                                7,00 €
6.upomienka  /riaditeľská/                            8,00 €

INÉ  POPLATKY

strata čitateľského preukazu                                       0,50 €
poškodenie čiarového kódu                                         0,50 €
poškodenie dokumentu  čiastočné                               3,00 €
rezervácia / za 1 dokument/                                         0,50 €
odloženie dokumentu z poličky (do 5 dokumentov)      0,50 € 
objednávka nad 5 dokumentov                                 + 0,50 €
MVS   / dokument                                                         3,50 €
nenahlásenie zmeny bydliska                                       0,50 €
/platí v prípade nutnosti zisťovania zmeny bydliska knižnicou/

INTERNET 
Nečitatelia knižnice                                                       0,50 € /za každých začatých 30 minút/
Čitatelia knižnice                                                           bezplatne do 30 minút /následne 0,50 € za každých začatých 30minút/
Tlač :                                                                             0,10 € / 1 strana A4/

Zapožičanie interaktívnej ceruzky Albi                           20 €   záloha
Finančná náhrada knihy    / v prípade nemožnosti získať adekvátnu náhradu/
Detská literatúra a beletria         nadobúdacia cena knihy +  5 € manipulačný poplatok
Náučná literatúra                       nadobúdacia cena knihy  +  10 € manipulačný poplatok
Cenník je platný od 1.1.2024.