Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Cenník poplatkov

 

ČLENSKÉ  POPLATKY

deti do 15 rokov                       1,00 €
študenti, dôchodcovia              1,50 €
dospelí                                     2,50 €


SANKČNÉ  POPLATKY

1. upomienka / neposiela sa /   0,50 €
2. upomienka / neposiela sa /   1,00 €
3. upomienka / písomná /          2,00 €
4. upomienka / písomná /          3,00 €
5. pokus o zmier                        4,00 €


ĎALŠIE  POPLATKY

poškodenie čiarového kódu       0,50 €
strata čitateľského preukazu     0,50 €
rezervácia knihy                         0,20 €
MVS                                            2,00 € / dokument


INTERNETOVÉ  POPLATKY

čitatelia                                      0,80 € / hod
ostatní                                       2,00 € / hod
tlač                                             0,07 € / ks