Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Múzeum

 

POKLADNICA SLOBODNÉHO KRÁĽOVSKÉHO MESTA SABINOV -
pod týmto názvom sa skrýva novootvorená expozícia múzea, ktorá sa nachádza v priestoroch bývalého meštianského domu na Námestí slobody č. 62 v Sabinove.
Krajské múzeum tu vytvorilo stálu expozíciu pripomínajúcu bohaté dejiny nášho mesta, v ktorej predstaví návštevníkom najreprezentatívnejšie zbierkové predmety prezentujúce širokú škálu a pestrosť dejín mesta. Pokladnicu mesta tvoria významné exponáty ako napr. cechové truhlice, palné i sečné zbrane s dominantou sabinovského katovského meča, exponáty z oblasti numizmatiky ako aj sakrálneho umenia a historické devocionálie. Významným prvkom expozície sú aj diela prezentujúce výtvarné umenie mestskej či miestnej proveniencie s dominujúcim barokovým vyobrazením obetovania Jefteho dcéry z roku 1751 od Johana Wenzela Bergla. Zvláštna pozornosť bude venovaná prezentácii histórie knižnej kultúry v meste Sabinov.
V priestoroch múzea uvidí návštevník aj dočasnú výstavu regionálneho umelca -
SABINOVSKÝ MALIAR ERNEST STENHURA.
V priestoroch vstupnej chodby (dufartu) môžu návštevníci spoznať svoje mesto aj na výstave historických pohľadníc zo zbierky Jozefa Mika.

Múzeum je otvorené v mesiacoch marec až september:
Pondelok              9.00 h - 17.00 h
Utorok                  9.00 h - 17.00 h
Streda                  9.00 h - 17.00 h
Štvrtok                 9.00 h - 17.00 h
Piatok                   9.00 h - 17.00 h

Múzeum je otvorené v mesiacoch október až február:
Pondelok              8.00 h - 16.00 h
Utorok                  8.30 h - 16.30 h
Streda                  9.00 h - 17.00 h
Štvrtok                 8.30 h - 16.30 h
Piatok                   8.00 h - 16.00 h

Vstupné je pre dospelého 2,00 € a pre deti, študentov a dôchodcov 1,00 €.

Bližšie informácie zistíte v KIC Na korze, Námestie slobody č. 62, Sabinov, alebo na telefónnom čísle 0911949678.