Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Redakcia

 

Zhotoviteľ:
ADIN, spol. s r.o.

Mgr. Róbert Vico kontakt: tel.: 0905 476309

Redakčná rada:

- Mgr. Eva Motýľová
- Mgr. Lucia Mihoková
- Ing. Vlasta Znancová
- PhDr. Mária Zagrapanová
- PaedDr. Jozef Miko
- Mgr. Róbert Vico
- Zuzana Hudáčová


ŠTATÚT MESAČNÍKA - SPRAVODAJCA MESTA SABINOV

 Viac
UZNESENIE MSZ K NÁVRHU ŠATÚTU MESAČNÍKA

 Viac