Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Redakcia

 

Zhotoviteľ:
ADIN, spol. s r.o.

Mgr. Róbert Vico kontakt: tel.: 0905 476 309

Redakčná rada:
- PaedDr. Iveta Šulíková
- Mgr. Katarína Kurucová
- Mgr. Alžbeta Šoltisová
- Mgr. Zuzana Palenčárová
- Mgr. Jozef Váhovský
- Zuzana Hudáčová


ŠTATÚT MESAČNÍKA - SPRAVODAJCA MESTA SABINOV

 Viac
UZNESENIE MSZ K NÁVRHU ŠATÚTU MESAČNÍKA

 Viac