Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Tritius - online katalóg

 

ŠTARTUJEME TRITIUS zaregistrujte sa....
Dovoľujeme si upozorniť na novú službu čitateľom - online katalógu Tritius - vyhľadávanie knižničných titulov: https://sabinov.tritius.sk/

Nájdete tu všetky kniž. jednotky z fondu knižnice aj so statusom dostupné alebo vypožičané s možnosťou prihlásenia sa cez registračné číslo preukazu /príp. ak nám zadáte Váš e-mail/ a dátumu narodenia. S touto službou budete môcť zistiť, či je Vami žiadaná kniha v knižnici alebo požičaná, príp. si ju rezervovať.


KNIŽNIČNÝ SYSTÉM TRITIUS

Od januára 2020 prechádza Mestská knižnica v Sabinove prechádza na knižničný softvér najnovšej generácie Tritius. Je od dodávateľa, ktorého systémy sú  v súčasnosti najrozšírenejšie v ČR a SR.

Knižničný systém Tritius  je moderný, plne webový systém, ktorý má potenciál slúžiť knižnici ďalšie desaťročia. Je navrhnutý pre evidenciu ľubovoľných dokumentov v akejkoľvek zbierke. Systém je použiteľný odkiaľkoľvek / z domu, terénu... / a v každom čase počas celého roka. Má prehľadný webový katalóg  podporovaný   všetkými bežnými webovými aplikáciami s podporou mobilných zariadení / tablet, mobil... /. Svoj vzhľad preto prispôsobuje veľkosti zobrazovacieho zariadenia. Jednoduché vyhľadávanie je základnou a najdôležitejšou funkciou katalógu pre verejnosť.    

Nové nástroje :

- webový on-line katalóg

- možnosť  používateľa  vytvoriť si svoje konto a spravovať si ho  

- používateľ si môže pozrieť aké knihy má požičané a kedy mu uplynie výpožičná doba

- cez vytvorené konto možnosť predlženia výpožičnej doby, rezervácie dokumentu,   MVS    

- možnosť zaslania pripomienky pred uplynutím výpožičnej doby a zasielania upomienok

a ďalšie možnosti

Knižnice v súčasnosti menia svoju rolu. Stávajú sa z nich vzdelávacie a kultúrne centrá, ktoré združujú používateľov ich služieb podľa záujmov, ktoré zaznamenáva  a odporúča používateľovi vhodné tituly. Knižničný systém Tritius prepája čitateľa, knižnicu a poskytovateľov obsahu. Tieto vlastnosti Trítia zvyšujú atraktivitu knižníc a ich návštevnosť.