Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

FS Sabinovčan

 

Umelecký vedúci súboru: Štefan Foriš

Vedúci tanečnej zložky: Štefan Foriš

Vedúci hudobnej zložky: Mgr. Stanislav Salanci, Dis.art.

Vedúca speváckej zložky: Dominika Gargalíková

Organizačná vedúca: Mgr. Janette Rákošová

Požičiavanie ľudových krojov - Ľudmila Hrubá - 0908 341 637


MsKS v Sabinove
Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov
Tel. + 421 51 4521 251, 0903430554


Folklórny súbor Sabinovčan

Folklórny súbor Sabinovčan je umelecké teleso, ktoré pracuje pri Mestskom kultúrnom od roku 1982. Počas jeho existencie sa v ňom vystriedalo viac ako tisíc členov. Súčasným umeleckým vedúcim súboru je Štefan Foriš. Vedúcim ľudovej hudby je Stanislav Salanci a spevácku zložku vedie Tamara Tomášková. Jeho súčasťou je aj Folklórny súbor Sabinovčan – Vytrvalci.
FS Sabinovčan sa už každoročne prezentuje na mnohých kultúrnych podujatiach a festivaloch nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Navštívil už veľa európskych i mimoeurópskych krajín, ako napríklad: Poľsko, Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Belgicko, Portugalsko, Turecko, Čínu, Alžírsko. Folklórny súbor Sabinovčan čerpá námety prevažne z regiónov Šariš, Zemplín a Spiš.


Folklórny súbor Sabinovčan – Vytrvalci

Je umeleckým telesom, ktoré pracuje pri Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove. Vznikol v roku 2012 pri príležitosti 30. výročia FS Sabinovčan. Jeho základňu tvoria bývalí tanečníci FS Sabinovčan. V súčasnosti má 15 členov. Umeleckým vedúcim je Ladislav Trojanovič. Majú pestrý hudobný program. Čerpajú námety z regiónov Šariša, Zemplína a Spiša.


Premiérové programy FS Sabinovčan:

1987 - 5. výročie,

1992 - 10. výročie - Parobčene mojo,

1997 - 15. výročie,

2000 - Ked mi prišla kartka narukovac,

2002 - Šarišani jak še mace,

2009 - Znam ja dobre znam,

2012 - Spomienky - slávnostný program k 30. výročiu založenia FS,

2018 - „A bez ženoch še mi domu nevracajce!“

2020 - „Na počiatku bolo slovo"

2023 - „Idzem idzem a dze, neznam" - 40. výročie založenia FS

Galéria: