Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

MDH Sabinka

 

Vedúci súboru: Peter Talarovič, tel. +421 905 809 464

Organizačná vedúca: Mgr. Janette Rákošová


MsKS v Sabinove
Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov
zut@kulturnestredisko.sk
kontakt: +421 51 4521 251, 0903 430 554


Malá dychová hudba S A B I N K A

Tradícia dychovej hudby v Sabinove siaha do dôb účinkovania Požiarnickej a potom Vojenskej dychovej hudby v rokoch 1936-1950.

V rokoch 1956-1964 sa Ivan Glazunov pokúšal obnoviť tradíciu, ale nakoniec z nezáujmu zo strany mesta ukončuje činnosť dychovky.

V roku 1976 sa začína písať história Sabinky. Tá pôsobila pri ZK ROH VSS Sabinov, neskôr ZŤS Sabinov. V tomto období pôsobí veľký 22-členný orchester.

Po roku 1990 sa po politických a personálnych zmenách mení orchester Sabinka na Malú dychovú hudbu, ktorá dodnes pôsobí pri Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove.

Počas svojej existencie absolvovala okrem vystúpení na Slovensku aj koncertné zájazdy v Poľsku a Maďarsku. Pravidelne účinkuje pri mestských oslavách, obradoch, pietnych aktoch a kultúrno-spoločenských podujatiach.

Repertoár tohto telesa tvoria pochody, polky, valčíky, tangá, chorály, smútočné pochody a piesne.

V súčasnosti Sabinka má 12 členov. Vekový priemer je 40 rokov.